Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Nová povinnosť pre každú s.r.o.

Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé riešenie zápisu konečného užívateľa výhod do OR SR, určenie postavenia konečného užívateľa výhod a potrebnú dokumentáciu na vedenie záznamov.

Poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo o konečnom užívateľovi výhod a zároveň aj vypracovanie potrebnej dokumentácie. Po zápise posielame potvrdenie o vykonaní zápisu do OR SR.

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť, alebo obchod.  Zápis konečného užívateľa výhod je povinnosťou, podľa zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25%
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena
  • má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby, alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25%

Prečo si vybrať nás

Kvalitné služby

Aby sme zaručili maximálnu kvalitu, používame výhradne dokumenty vyhotovené renomovanou právnickou kanceláriou.

Kvalitný prístup

Naše služby realizujeme s maximálnym nasadením, dôrazom na kvalitu a preto sa vždy môžete spoľahnúť na požadovaný výsledok.

Spokojný zákazník

Výsledkom našej práce je spokojný zákazník a to nás posúva vpred aby sme mohli poskytovať len tie najlepšie služby na trhu.

Podpora

Ako Vám môžeme pomôcť

    Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov