Sídlo spoločnosti
bitbeez s.r.o.
Fučíkova 340/170
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

Bankový účet
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Fakturačné údaje
IČO: 51160617
DIČ: 2120612285
Spoločnosť je zapísaná v OR SR
Trnava, odd. Sro, vl. č.: 40941/T

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Tel.: 033/3212527, 033/3212521
Fax: 033/3212523

Máte otázky?

Napíšte nám

    Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov