Obchodný register
Živnostenský register
Finančná správa